Türkçe Dil English Language

OSSA MEDİKAL VE BİLGİSAYAR LTD. TİC. ŞTİ.
+90 212 532 81 01     +90 212 532 81 00
info@ossamedikal.com.tr

Nöromonitörizasyonitem19 Mep Mep Testi

Intraoperatifnörofizyolojik monitörleme filum’dan gelen sinir köklerini ayırdedip tanımak için faydalı bir ek sağlar.hastaların elektriksel eşiklerine bağlı bireysel farklılıklarına ait değişkenliği elimine eder.


item20Sep Testi

Uyarılmış Potansiyelleri (AP) belirli bir dış uyarılara yanıt olarak beyin, omurilik sinir veya duyusal alıcılardan elektriksel aktivitenin kayıtlardır.


item21Vida Güvenlik Testi

Direk vida üzerinden düşük şiddette uyarım sağlanarak vidanın köke yakınlığı ölçülmektedir.


item22Emg Testi

Kas aktivitesinin ve spontan sinirlerin sürekli kaydı iskemiye bağlı nöronal hasarı önlemede ve nörolojik, ortopedik veya vasküler cerrahi sırasında dikkatsizlikle mekanik, termal veya elektrik çarpmasından kaynaklanan sinir hasarından kaçılmasında önemli fayda sağlar.


item22Baep


item22Vep